Schoolvakanties
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Krokusvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
Goede Vrijdag en Pasen 29 maart en 2 april 2018
 Tulpvakantie  23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart 10 en 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus 2018
Vrije middagen / dagen i.v.m. studiedagen team
Groep 1 t/m 8 19 september 2017 (middag vrij)
Groep 1 t/m 4  31 oktober 2017 (hele dag)
Groep 1 t/m 8 16 november 2017 (middag vrij)
Groep 1 t/m 4 12 december 2017 (hele dag)
Groep 1 t/m 4 8 februari 2018 (hele dag)
Groep 1 t/m 8 13 februari 2018 (middag vrij)
 Groep 1 t/m 8 11 april 2018 (hele dag)
 Groep 1 t/m 8 5 juni 2018 (middag vrij)
Groep 1 t/m 4

 

14 juni 2018 (hele dag)

 

Vrijdagmiddag vrij (groep 5 t/m 8)
Begin kerstvakantie 22 december 2017
Begin zomervakantie 13 juli 2018
Continurooster (groep 5 t/m 8): 8.30 – 14.00 uur (lunchen op school)
Groep 8

Michieldag

Sinterklaas

Carnaval

14 september 2017

13 oktober 2017

5 december 2017

26 januari 2018

Koningsspelen 20 april 2018