Schoolvakanties
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Krokusvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019
Goede Vrijdag en Pasen in tulpvakantie
 Tulpvakantie  19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 mei t/m 2 juni 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019
Vrije middagen / dagen i.v.m. studiedagen team
Groep 1 t/m 8 31 augustus 2018 (hele dag)
Groep 1 t/m 4  17 september 2018 (hele dag)
Groep 1 t/m 8 28 november 2018 (hele dag)
Groep 1 t/m 8 11 december 2018 (middag vrij)
Groep 1 t/m 4 24 januari 2019 (hele dag)
Groep 1 t/m 4 4 februari 20198 (hele dag)
 Groep 1 t/m 8 9 april 2019 (middag vrij)
 Groep 1 t/m 4 27 juni 2019 (hele dag)
Vrijdagmiddag vrij (groep 5 t/m 8)
Begin kerstvakantie 21 december 2018
Begin zomervakantie 19 juli 2019
Continurooster (groep 5 t/m 8): 8.30 – 14.00 uur (lunchen op school)
Michieldag

Carnaval

19 oktober 2018

15 februari 2019

Koningsspelen 12 april 2019