Het leerkrachtenrooster:

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Rood Hanneke Hanneke Nelleke Nelleke Nelleke
1/2 Blauw Annemieke Annemieke Marjolein Marjolein Marjolein*
3/4 Lia Lia Lia Lia Lia
5 Jossje Jossje Jossje Jossje Angelique**
6 Josien Josien Jantine Josien*** Josien
7 Angelique**** Angelique**** Willeke Willeke Willeke
8 Anouk Anouk Anouk Anouk Anouk
Onderwijsassistent Jessie Jessie Jessie Jessie Jessie
IB Brigit Brigit  Brigit
Administratie Anneke Anneke
Directeur Judith Judith Judith

*    Jantine zal het ouderschapsverlof van Marjolein in groep 1/2 Blauw vervangen.

** Chantal zal het zwwangerschapsverlof van Angelique in groep 5 vervangen.

*** Jantine zal het ouderschapsverlof van Josien in groep 6 vervangen.

**** Manon zal het zwangerschapsverlof van Angelique in groep 7 vervangen.

Voor alles wat er binnen de groep gebeurt, is de leerkracht de verantwoordelijke persoon. Zij volgt de leerlingen, komt de afspraken na, zorgt ervoor dat de extra hulp soepel en op tijd verloopt.

 

Taken en functies van teamleden

Naast de taken die leerkrachten vervullen in het kader van hun functie als groepsleerkracht, is er nog een aantal taken te vervullen. Specifieke taken voor een aantal personeelsleden zijn;

Marjolein Sturkenboom Coördinator ICT en MT lid onderwijs
Brigit Veerkamp Intern begeleider, MT lid
Anneke van Doorn Administratief medewerker
Josien Favejee Interne Contact Persoon