Josien Favejee

Josien Favejee

De Interne contactpersoon (ICP) is door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

Elke ouder of kind kan een beroep doen op haar als er een probleem is, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie over wil of durft te praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersoon bij ons op school is Josien Favejee. Zij is werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag. Wilt u met haar in contact komen, dan kunt u haar mailen: icp@stmichiel.nl

Als het nodig mocht zijn wordt de klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersonen. De Externe vertrouwenspersonen zijn geheimhoudingsplichtig.

Bij ons op school zijn dat:

De heer Jeroen Meijboom en Mevrouw Els Rietveld

Telefoon: 010-4071599