De Interne contactpersonen (ICP) zijn door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

Elke ouder of kind kan een beroep doen op hen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie over wil of durft te praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersoon bij ons op school is Daniëlle van Ravenswaaij. Wilt u met haar in contact komen, dan kunt u haar mailen: icp@stmichiel.nl

 

 

 

 

Daniëlle is werkzaam op dinsdag en donderdag.

 

Externe Vertrouwenspersoon

Als het nodig mocht zijn wordt de klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersoon.

De Externe vertrouwenspersoon is geheimhoudingsplichtig.

Bij ons op school is dat:

Mevrouw Els Rietveld

Telefoon: 010-4071599