De interne begeleider (IB) is degene die de leerlingenzorg coördineert en begeleidt. Op onze school heeft Daniëlle van Ravenswaaij deze taak op zich genomen. Zij is hiervoor 3 dagen beschikbaar (dinsdag t/m donderdag).

Haar taak bestaat onder meer uit:

- Het volgen en begeleiden van kinderen die extra zorg nodig hebben

- Helpen van collega’s die “zorg- en pluskinderen” in de groep hebben

- Uitvoeren van pedagogisch en didactisch onderzoek

- Ondersteunen van collega’s bij het schrijven van handelingsplannen voor individuele leerlingen.

- Onderhouden van de administratie van de “zorgleerlingen”.

- Voorbereiden en leiding geven aan vergaderingen rond “zorg”.

- Overleg met hulpverlenende instanties (orthopedagoog, Eduniek, OPPU, Altrecht, logopedist, schoolarts, bureau jeugdzorg, vertrouwensarts, school voor speciaal onderwijs)

- Overleg met collega’s en ouders

 

Wilt u in contact komen met Daniëlle dan kunt u haar mailen: ib@stmichiel.nl .