logo_ks_fectio

KS Fectio en de school

Onze school valt onder het bestuur van de Katholieke Scholenstichting Fectio. Deze scholenstichting beheert dertien katholieke basisscholen in de gemeenten Houten en Bunnik. Welke scholen dit zijn, vindt u op www.ksfectio.nl. In totaal krijgen er binnen Fectio ongeveer 3500 leerlingen les van 325 leerkrachten.

De organisatiestructuur van KS Fectio:
KS Fectio heeft als taak om erop toe te zien dat de aangesloten scholen goed functioneren, dat de kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd en verbeterd en dat de beschikbare middelen doelmatig en efficiënt worden ingezet.

De Stichting werkt met een Bestuursmodel waarin een Bestuurder – Directeur (BD) het bevoegd gezag is en waarop wordt toegezien door een Raad van Toezicht. Deze Bestuurder – Directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Stichting en de daaraan verbonden scholen. Daarmee is Bestuur en toezicht effectief van elkaar gescheiden.

De BD en de scholen worden ondersteund door een Bestuursbureau. De BD is tevens leidinggevende van het Bestuursbureau.

Dit resulteert in de onderstaande organogram:

stek2

Voor vragen over of aan het bestuur kunt u terecht bij de Bestuurder – Directeur:

Rob Boerman
p/a Pelmolen 19
3994 XX Houten
030-6381121 (t)
030-6381122 (f)
info@ksfectio.nl (e)