Aanvraagformulier vrije dagen

Vakantieverklaring werkgever

 

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

Extra verlof kan worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandig-heden zijn uitzonderlijke omstandigheden die “buiten de wil zijn gelegen”. Het verlof wordt verleend om een onredelijke situatie te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat. Meestal blijft het verlof beperkt tot 1 of enkele dagen.
Voorbeelden daarvan zijn:

• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; in overleg
• bij verhuizing; 1 dag
• bij huwelijk van bloed- of aanverwanten binnen de woonplaats tot en met de 3e graad; 1 dag
• bij huwelijk van bloed- of aanverwanten buiten de woonplaats tot en met de 3e graad; 2 dagen
• bij huwelijk van bloed- of aanverwanten in het buitenland tot en met de 3e graad; 5 dagen
• bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad; 1 dag
• bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad; periode in overleg
• bij 12½, 25, 40, 45, 50, 55 en 60-jarig huwelijks- en of ambtsjubileum van ouder(s)/ verzorgers en grootouders; 1 dag
• bij bepaalde gezinsproblematieken; periode in overleg

Bloed- en aanverwantschap

Graad

 

– ouder
– kind

1e graad

 

 

– grootouder
– kleinkind
– broer en zus

2e graad

 

 

– overgrootouder
– achterkleinkind
– neef en nicht (kind van broer of zus)
– oom en tante (broer of zus van ouders)

3e graad

 

 

 

Uit de jurisprudentie blijkt dat geen gewichtige omstandigheden zijn:
– een midweekaanbieding van ouders of anderen;
– een of meerdere dagen eerder vertrekken naar vakantie om de files voor te zijn;
– eerder vertrek of later terugkomen van vakantie om financiële redenen of vervoer technische
redenen;
– een afwijkend vakantierooster van kinderen uit een gezin die op een andere school zitten;
– dienstrooster van de werkgever van de ouders;
– activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;
– geen andere boekingsmogelijkheden;
– familiebezoek in het buitenland of bezoek aan land van herkomst;
– verjaardagen van familieleden.